Què pot oferir Instant Karma a les empreses?

Instant Karma és una aplicació pionera que ofereix a les empreses la oportunitat de complir amb la seva responsabilitat social corporativa a través del voluntariat corporatiu.

Hero image2
les empreses obtindran una via més fàcil de promoure el voluntariat entre els seus empleats

Les empreses tindran una manera més fàcil de promoure el voluntariat entre els seus empleats. Cada persona de l'empresa en qüestió, que desitgés unir-se a Instant Karma com a voluntari, haurà de ser autoritzat en primera instància per l'empresa i, posteriorment, es registrarà amb el seu propi perfil. Llavors els treballadors podran tenir accés a la borsa de projectes d' Instant Karma i filtrar els projectes i accions solidàries per localització, durada i tipus.

A més, les empreses poden fomentar la participació dels seus empleats en projectes específics, i poder aixi, treballar junts en un projecte determinat.

Els empleats crearan un informe sobre els plans i projectes on ells hagin col·laborat, el qual serà publicat en ambdós perfils, el del voluntari i el de l'empresa. Instant Karma genera informes d'activitat global on poden ser publicades estadístiques de participació, activitats amb millor resultat, fotografies, comentaris, etc.

Les empreses i els seus empleats també tindran un servei de missatgeria i notificacions instantànies, el qual crearà una xarxa de comunicació immediata generant un nou enfoc sobre el voluntariat fent funcionar conjuntament empleats i empresa.

Posa't en contacte i treballem junts