Associació de persones participants Àgora

Associació de persones participants Àgora Tu web

Resumen

La missió de l'escola es afavorir la inclusió social i laboral dels col.lectius de població més susceptibles de patir l’exclusió social. Fer possible la inserció sociolaboral a través d’una formació que respongui a les necessitats de les persones i a les demandes socials i formatives exigides a l’actual Societat de la Informació. Fomentar i promoure l’autonomia i llibertat de les persones en tots els àmbits i esferes de la nostra societat. Donar veu i possibilitar la inclusió de les persones que fins ara han estat més silenciades. Fomentar i promoure l’autonomia i llibertat de les persones en tots els àmbits i esferes de la nostra societat. Organitzar una formació que respongui a les necessitats de les persones per a que sigui possible la seva inserció sociolaboral.

Nuestra historia

L'eina bàsica per la representació de l'escola i per la participació són les associacions de persones participants, Àgora i Heura, aquesta específicament de dones. Les associacions de participants formen part integral del Projecte educatiu de l'Escola i son els seus portaveus.

Nuestra misión

Com a associació, Àgora vol ser un espai obert a tots sense cap tipus de discriminació per tal de potenciar la igualtat. En aquest sentit, la gratuïtat és un dels principis bàsics i fonamentals, oferint l'oportunitat de participació gratuïta tant en cursos i tallers como en sortides, activitats culturals, etc.

Nuestra visión y futuro

Una escola on les persones s'atreveixen a somiar

Sobre

Àgora neix en el context de l'Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí amb la intenció de servir com instrument de participació i difusió cultural més enllà de l'educació reglada. L'associació de persones participants Àgora té un àmbit d'actuació que comprèn tot el barri de La Verneda. Fou constituïda amb l'objectiu de possibilita que les persones adultes puguin adquirir la capacitat i la iniciativa de gestió; per tant, té la funció, per una banda, de reforçar totes les activitats de formació reglada que ofereix l'Escola en la que col.laboren moltes persones de l'associació, i per altra banda, d'oferir a tot el barri un ampli ventall d'activitats culturales i educatives. Actualment l'associació compta amb 466. Els requisits que es demanen per fer-se soci o sòcia no és altre que voler-ho ser.

Historia

A finals dels anys setanta els veïns i veïnes del barri de la Verneda animats a aprendre i accedir a l’educació aconsegueixen organitzar, gràcies al voluntariat, el que avui és la Comunitat d’Aprenentatge de l’Escola de Persones Adultes La Verneda-St.Martí. Eren anys de lluita i reivindicacions per la millora d’un barri de la perifèria, un barri humil i de persones treballadores algunes de la mateixa Catalunya i moltes provinents de molts pobles i ciutats d’arreu de l’Estat Espanyol. Un barri sense serveis, bàsicament un barri dormitori en el que no hi arribaven els transports públics de la ciutat de Barcelona i a on molt taxis tampoc hi volien arribar. Un barri amb una població que el franquisme li havia negat l’accés i la possibilitat d’adquirir uns coneixements acadèmics i que per tant podem dir que entre la seva població hi havia alts índexs d’analfabetisme, escasses titulacions acadèmiques, poc coneixement del català etc. La població de la Verneda als anys 70 podia no tenir uns coneixements acadèmics però en canvi tenia un coneixement i un saber pràctic i cultural extraordinari que va ser la base de milers de processos d’aprenentatges no de mínims sinó sense límits! A partir de la idea i de la proposta d’un veï del barri a la vocalia d’ensenyament de l’Associació de Veïns de Verneda Alta i des de la unió i demanda de moltes entitats i grups del barri es va començar a organitzar l’Escola de Persones Adultes de la Verneda. Cal a dir que la unió de les entitats i grups del barri, fet que avui podem viure amb plena naturalitat, va esdevenir un fet insòlit a l’any 1978. En aquell moment les demandes i reivindicacions de la població en el barri de la Verneda tenien com a portantveu les associacions de veïns i les iniciatives que es desenvolupaven des de la població es duien a terme des de les vocalies i en els territoris d’actuació d’aquestes entitats. És per això que podem afirmar que aquella unió d’entitats va ser clau pel futur de l’escola i del barri. Clau pel futur de l’escola, entre d’altres coses, perquè neix amb una idea de ser de tothom i no de ser de les persones en funció d’on viuen, aquest fet serà determinant al llarg de la nostra història per crèixer i enriquir-nos com a escola a partir de la veu de les persones que venen a l’escola però també a partir de la veu de les que no hi venen; a partir d’afavorir la presència i l’assistència de persones de diferents barris, ciutats i països del món. La unió d’entitats per una escola d’adults també va ser clau pel barri, ja que aquesta reivindicació conjunta va promoure altres accions conjuntes entre entitats i grups que posteriorment decidiren constituir-se legalment el 1987 com a coordinadora d’entitats VERN. La qualitat educativa que s’impartí des dels inicis a l’escola, els principis d’igualtat i democràcia amb els que va néixer i la dedicació de moltes persones del barri per a que l’escola tires endavant van fer possible que en mesos el grup inicial de 15 persones passes a convertir-se en un centenar i fins arribar a les 1700 persones que actualment participen de l’Escola, sense oblidar les llistes d’espera de centenars de persones que esperen poder accedir a les nostres activitats. Ja des dels seus inicis, la força i el futur del projecte de l’escola és de les persones del barri i perquè sigui sempre així, el 1986 es van crear les associacions Àgora i Heura, la primera és mixta i la segona de dones. Ambdues treballaran, conjuntament amb el professorat de l’Aula de Formació d’Adults de la Verneda perquè el projecte sigui sempre de les persones participants i perquè aquelles persones amb més risc d’exclusió social tinguin accés a una educació de màxims i de qualitat. La coordinació i el treball conjunt entre les associacions Àgora i Heura, que conformen la nostra comunitat d’aprenentatge fan possible que l’escola sigui un centre diferent als que coneixem fins ara, ja que el treball conjunt fa possible un projecte social, cultural i educatiu referent a nivell nacional i internacional per la seva capacitat de transformació social i la possibilitat de construir un millor futur social, cultural i econòmic per les persones del barri i per la societat en general.

Persona de contacto

agora@edaverneda.org

Nuestros proyectos recientes

Ver más proyectos