Associació PROSEC (Promotora Social)

Associació PROSEC (Promotora Social) Tu web

PROSEC és una entitat sense afany de lucre dedicada a l'atenció social, educativa i ocupacional de col·lectius vulnerables

Resumen

Som una associació civil sense ànim de lucre, independent de qualsevol institució política o administrativa i amb una clara vocació de servei a col·lectius en risc d'exclusió social, preferentment dels sectors més desfavorits. Creem i gestionem projectes dirigits a millorar les possibilitats d'inserció sociolaboral. Fomentem i potenciem l'educació formal, no formal i informal de col·lectius amb necessitats educatives per millorar la seva integració social i cultural. Perseguim la promoció del bé comú, de manera especial i particularment entre la infància i joventut del Centre Històric de la ciutat de Lleida.

Nuestra historia

L’Equip de Campaments va ser una organització no lucrativa de servei exclusivament voluntari que des de 1976, i durant més de vint-i-cinc anys, va organitzar activitats, campaments i colònies dirigides a nens i joves sense recursos. Amb el pas del temps, va sorgir la intervenció de carrer com a resposta a la necessitat d'atendre als nens i joves que assistien a les activitats d'estiu i que freqüentaven les places i carrers del Centre Històric durant tot l'any. La filosofia de la intervenció al carrer consisteix a estar al seu costat i acompanyar-los en el seu propi mitjà, sense imposar conductes ni idees, ni utilitzar motlles educatius. Es pretén que puguin tenir en els animadors unes figures de referència que els ajudin a desenvolupar-se en el seu propi entorn. Prosec es va fundar l'any 1987 a partir de la iniciativa d'un grup de joves de l'organització que, una vegada acomplert el seu rol com a animadors de temps lliure, entenen que cal fer una mica més per aquests joves amb dificultats, amb poques possibilitats de treball o que necessiten una ajuda real i pràctica de reinserció sociolaboral. A poc a poc, l'entitat ha anat estenent el seu camp d'acció i ventall de serveis per donar resposta a les diferents necessitats que s'han anat detectant, ampliant l'atenció a persones immigrades, famílies i qualsevol altre tipus de col·lectiu en risc d'exclusió social.

Nuestra misión

El camp d’activitat de l’Associació PROSEC és l’atenció a col·lectius vulnerables, en especial de persones amb mancances i problemàtiques en l’àmbit social, educatiu, formatiu o laboral, que afavoreixi el benestar i la millora de la qualitat de vida potenciant la seva autonomia i el desenvolupament personal. Des de l’entitat elaborem i implementem projectes, desenvolupem i gestionem accions i promovem iniciatives, tot des de la perspectiva de la qualitat i el compromís.

Nuestra visión y futuro

Des de l’Associació PROSEC, ens comprometem a mantenir una ètica professional envers als usuaris amb els quals actuem, oferint un treball professional amb els medis que tenim i que tinguem a la nostra disposició. Apostem per oferir un servei integral a la persona, respectuós i responsable. Pretenem aplicar una ètica associativa pels nostres treballadors, voluntaris i col·laboradors facilitant els recursos formatius, laborals, de privacitat, de prevenció i de seguretat, que requereixen les tasques que es realitzen i d’acord amb la legislació vigent.

Sobre

Els membres de l’Associació PROSEC determinem que els valors de l’entitat han d’ésser transversals a totes les iniciatives, accions i projectes que realitzem, i que les persones que els desenvolupen han de tenir-los en compte a l’hora de realitzar les seves actuacions: Servei a les persones Estem al costat de les persones i atenem les necessitats socials que puguin tenir, prevenint les situacions de risc futures o actuant en les problemàtiques socials que presentin en els àmbits on actuem. Compromís i solidaritat Oferim un servei de qualitat, d’implicació i d’estabilitat, en les actuacions que realitzem en favor de la millora de la situació personal, familiar i social de les persones. Tenim una actitud pro activa envers les actuacions socials de l’entorn. Professionalitat Treballem de forma competent i tècnica en les actuacions que duem a terme. Comptem amb les persones més adients per portar a terme el desenvolupament de cada actuació. Implementem i incentivem les polítiques de formació, qualitat i d’avaluació en tots els àmbits per a facilitar una millora constant del propi professional o voluntari, així com del seu servei. Ètica i transparència Apliquem criteris d’ètica i equitat en les actuacions que realitzem. Actuem de forma transparent, tant en la gestió social i econòmica, com en la presa de decisions. Respecte social, interculturalitat i civisme Promovem la cohesió en totes les actuacions que duem a terme mitjançant el coneixement i enteniment de les diferents realitats.

Historia

L’Equip de Campaments va ser una organització no lucrativa de servei exclusivament voluntari que des de 1976, i durant més de vint-i-cinc anys, va organitzar activitats, campaments i colònies dirigides a nens i joves sense recursos. Amb el pas del temps, va sorgir la intervenció de carrer com a resposta a la necessitat d'atendre als nens i joves que assistien a les activitats d'estiu i que freqüentaven les places i carrers del Centre Històric durant tot l'any. La filosofia de la intervenció al carrer consisteix a estar al seu costat i acompanyar-los en el seu propi mitjà, sense imposar conductes ni idees, ni utilitzar motlles educatius. Es pretén que puguin tenir en els animadors unes figures de referència que els ajudin a desenvolupar-se en el seu propi entorn. Prosec es va fundar l'any 1987 a partir de la iniciativa d'un grup de joves de l'organització que, una vegada acomplert el seu rol com a animadors de temps lliure, entenen que cal fer una mica més per aquests joves amb dificultats, amb poques possibilitats de treball o que necessiten una ajuda real i pràctica de reinserció sociolaboral. A poc a poc, l'entitat ha anat estenent el seu camp d'acció i ventall de serveis per donar resposta a les diferents necessitats que s'han anat detectant, ampliant l'atenció a persones immigrades, famílies i qualsevol altre tipus de col·lectiu en risc d'exclusió social.

Persona de contacto

Carlos Enjuanes Llop (Coordinador General) Associació PROSEC Tel. 973 280 276 Info general: info@promotorasocial.net Voluntariat: admin@promotorasocial.net

Nuestros proyectos recientes