Associació Solidança

Associació Solidança Tu web

Nuestra misión

Promoure la inserció sociolaboral i les accions formatives de col·lectius en risc d’exclusió social del nostre entorn a través d’activitats vinculades a la gestió integral dels residus, des del disseny de sistemes i campanyes de residus a l'execució de la recollida de residus fins a llur comercialització.

Nuestra visión y futuro

Esdevenir centre de referència en l’àmbit de la inserció sociolaboral a través de la gestió de residus i la formació.

Sobre

A Solidança treballem per a la inserció sociolaboral de persones en risc 
d'exclusió  social,a través d'activitats vinculades a la gestió integral dels residus

Historia

Solidança és una associació sense afany de lucre creada el 1997 i dedicada a la inserció sociolaboral i la formació professionalitzadora de persones en situació de vulnerabilitat social.

Amb aquesta finalitat, l'any 2006, Solidança creà una empresa d'economia social -Solidança Treball, EI, - que ofereix serveis en el sector ambiental, concretament, en la gestió i revalorització de determinades fraccions de residus urbans.

Complementàriament, realitza campanyes i accions de sensibilització amb l'objectiu de reduir la generació de residus i millorar la seva reutilització i revalorització.

Persona de contacto

93 685 44 34 

solidan@solidanca.cat

Nuestros proyectos recientes

Ver más proyectos