GRUP ATRA

GRUP ATRA Tu web

Compromesos amb les persones i la societat oferint abordatges integrals pel canvi d'estil de vida, que proporcioni una major satisfacció i autonomia personal.

Resumen

El Grup ATRA el formen tres entitats dedicades a l'atenció i tractament a les persones amb conducta addictiva i problemes de salut mental amb risc d'exclusió social. Les entitats són: ATRA, ATART i ATRA CLÍNIC. A l'any 2014 constituïm una UTE amb dues entitats del Grup: ATRA i ATART, amb el nom de SALUT MENTAL GRÀCIA per a la gestió de serveis de salut mental a Barcelona.

Nuestra misión

El tractament i l'atenció de persones amb problemàtiques socials que necessiten una atenció especial.

Nuestra visión y futuro

Oferir el millor tractament en el camp de les addiccions i de la salut mental.

Sobre

El Grup ATRA treballa en el camp de les ADDICIONS, LA SALUT MENTAL I LA INCLUSIÓ SOCIAL. Oferim tractaments individuals i personalitzats a cada persona que atenem. La filosofia de treball es basa en un model biopsicosocial i educatiu, que implementa un equip multidisciplinari. El treball i els resultats que obtenim, confirmen que la nostra organització està permanentment avançant, i constaten que les iniciatives que impulsem al llarg de l'any es fan realitat.

Historia

A l’any 1986 es constitueix l’associació ATRA per un grup de professionals de la salut i l’educació social. L’entitat ofereix atenció i tractament a les persones amb conducta addictiva i amb ris d’exclusió social; així neix la llavor del Grup ATRA. La trajectòria d’ATRA, sempre enfocada a donar respostes a les necessitats de les persones que atenem, ens porta, uns anys més tard, a obrir un altre recurs per atendre a persones amb malaltia mental. Es constitueix ATRA CLÍNIC i a l’any 2001 inaugurem la Llar Residència Pàdua. L’any 2005 s’incorpora al Grup l’Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció del Toxicòman - ATART, amb llarga experiència en el tractament de les drogodependències, a la província de Girona. L’any 2014 constituïm una nova UTE amb dues entitats del Grup: ATRA i ATART amb el nom de SALUT MENTAL GRÀCIA, per a la gestió de serveis de salut mental a Barcelona. Actualment, Grup ATRA està format per tres entitats, amb una sòlida i àmplia experiència, i reconeixement dins del sector de les drogodependències i salut mental. Pel Grup ATRA han passat més de 29.000 persones en situació de risc o exclusió social (persones amb addiccions, famílies en situació de vulnerabilitat, persones amb malaltia mental, ...). El repte que ens mou és continuar sent una referència pels professionals, pacients i societat en general, a l’àmbit de les addiccions i la salut mental. Continuar i reforçar els valors que sempre ens han acompanyat: el respecte, la transparència, la professionalitat, l’entusiasme i la implicació en tot allò que fem.

Persona de contacto

Carme Murciano Tel. 93 237 68 24 cmurciano@grupatra.org

Nuestros proyectos recientes

Ver más proyectos