Tallers Bellvitge. Associació sense ànim de lucre.

Tallers Bellvitge. Associació sense ànim de lucre. Tu web

Treballem per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.

Resumen

Som una associació sense ànim de lucre que el seu principal objectiu és la integració i promoció personal, laboral i social de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, i/o malaltia mental. Per portar-ho a terme tenim dos serveis Centre Especial de Treball i Centre Ocupacional.

Nuestra historia

SERVEIS A LES PERSONES Centre Ocupacional: Es treballa en la línia de potenciar l’autonomia personal dels usuaris, intentant no caure en paternalismes que limitin l’aprenentatge d’aquests. A més, es treballa de forma individual amb els usuaris, tenint en compte les necessitats de cadascun i valorant en cada moment les accions a realitzar. Mantenim el intent constant de fer visibles als usuaris a la nostra comunitat, de fer-los participar en espais públics per fer més efectiva la seva integració. Amb aquest objectiu han nascut les activitats realitzades a les biblioteques de L’Hospitalet i també l’activitat de jardineria. Atenent al nostre afany constant de millora, el nostre C.O s’ha especialitat en SAAC (Sistemes alternatius i Augmentatius de la Comunicació), un projecte que consisteix en proporcionar ajudes i mitjans tècnics per facilitar la comunicació d’aquells usuaris amb dificultats en expressar-se. Servei de Suport a la Autonomia en la Pròpia Llar: Oferim un Servei que tracta de donar suport a persones amb discapacitat i/o malaltia mental que viuen soles, per treballar aspectes de la vida quotidiana. Centre Especial de Treball (CET) Té com a principal objectiu la creació i el manteniment de llocs de treball per a les persones amb discapacitat psíquica i/o mental. Actualment treballen 84 persones d'aquest col·lectiu. Compta a amb un equip multidisciplinari (psicòloga, treballadora social i educadors/es) que té com a objectiu l’adaptació i ajust del lloc de treball al treballador/a, per tal de que aquest/a pugui realitzar les seves tasques de manera òptima, La nostra filosofia ens fa entendre el pas pel CET com un pas intermedi en el procés laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. Volem aconseguir que els/les treballadors/es puguin passar per 3 fases; una primera de formació específica en el sector del comerç i en les habilitats transversals necessàries per desenvolupar un treball, una segona de treball en el CET, que serveixi de preparació i trampolí pel pas a l’empresa ordinària i una tercera, en aquells casos que valorem oportú i que el/la treballador/a ho vulgui, que és la inserció a l’empresa ordinària. SERVEIS A LES EMPRESES Al nostre Centre Especial de Treball (CET) oferim qualitat i professionalitat en els nostres serveis, sense perdre de vista la responsabilitat social. Serveis de Repartiment: estem per tota Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat realitzant repartiments de la compra a domicili i tasques de missatgeria ecològica. Serveis de Manipulat Industrial: podem realitzar tot tipus de manipulat i empaquetament. Serveis d'Impremta: qualsevol cosa que demani el nostre client, díptics, cartells, cartes, carpetes, revistes... Serveis de Jardineria: realitzem el manteniment necessari per a jardins i horts.

Nuestra misión

La integració i promoció personal, laboral i social de les persones adultes amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental, i totes aquelles accions que representin una millora de la seva qualitat de vida, considerant el seu entorn familiar.

Nuestra visión y futuro

Esdevenir entitat referent a la comarca del Barcelonés per a les persones amb discapacitat i/o malaltia mental pel que fa a la seva formació i integració laboral. Defensant la viabilitat econòmica de forma eficient, oferint un servei de qualitat i respectant els nostres valors socials i ètics.

Sobre

A Tallers Bellvitge tenim uns valors molt clars, coherents amb els nostres objectius, i els qual imprimim en totes les nostres accions i projectes: • Consideració de la individualitat de cada persona, les seves necessitats i interessos, i respecte a la diferència. • Contribució a la justícia social. • Sense ànim de lucre. • Responsabilitat i transparència. • Interacció amb la comunitat. • Respecte al medi ambient.

Historia

L'any 1968 un grup de pares amb fills amb discapacitat intel•lectual, preocupats per la situació dels seus fills, es van unir per tractar de trobar la forma en que aquests poguessin tenir un treball digne. A través de gestions complexes, van aconseguir adquirir un terreny, i aportant recursos propis i uns altres procedents d'ajudes externes, van aixecar un edifici en el qual van instal•lar un taller que va obrir les seves portes l'any 1971, en qualitat de taller de treball protegit i donant ocupació inicialment a 12 persones. Després d'engegar aquest Centre de Treball i d'anar augmentant gradualment el nombre de treballadors, es va ampliar la nostra organització amb la creació del Centre Ocupacional registrat al maig 1990 amb els seus corresponents serveis annexos. Al llarg d'aquestes últimes dues dècades, el Centre Especial de Treball (CET) ha anat ampliant serveis i llocs de treball.. L'any 1998 la entitat passa a denominar-se Associació de Suport al Disminuït Psíquic Mare de Déu de Bellvitge. I a l’any 2013 ha passat a anomenar-se Associació Promotora d'Ocupació i Serveis Socials (APOSS).

Persona de contacto

Carol Santacatalina Telèfon: 933354897 treballsocial@tallersbellvitge.com

Nuestros proyectos recientes

Ver más proyectos