• Necesidades 2 Voluntarios/as
  • Fecha límite de solicitud: 15.03.2015
  • Empieza: 05.01.2015
  • Termina: 31.03.2015
  • Situación actual: Publicado

Tipo de proyecto: Presencial

Ubicación: Barcelona, Spain

Causas de interés Aprendizaje y entrenamiento, Cultural, Derechos civiles y sociales, Educación de adultos, Educativo, Lengua y tradiciones, Personas inmigradas y refugiadas, Social

Habilidades necesarias: apoyo al aprendizaje, apoyo en la búsqueda de empleo, tareas de información y sensibilización, traducción, intérpretes

Idioma: Castellano, Catalán, Inglés

Lo que necesitamos con detalle

’activitat bàsica de la nostra associació és la informació, ajuda i assessorament que són habituals per la gent immigrada en tema de papers, expedients, etc.. També promou la integració dels nouvinguts i treballa de forma especial amb les comunitats de Pakistan i Índia, donat que el nostre naixement es deu a respondre a les demandes d’aquestes comunitats. Una altra part important és la difusió de la nostra cultura i costums, així com també mostrar la cultura i costums de la nostra societat d’acollida i conjuntament treballar la integració de les dues bandes. També fem assessorament bàsic en tema de relacions laborals derivant, quan cal, els casos a les organitzacions sindicals per tal que facin el seguiment i denúncia de les irregularitats laborals si n’hi ha. La nostra Associació ha iniciat una batalla de fons que te com objectiu l’aprenentatge del català, per part de la gent de la nostra comunitat. La nostra seu s’ha convertit en un centre d’aprenentatge de català a partir de diversos nivells. Cada setmana s’imparteixen classes de català. Tres dies corren a càrrec de professorat que fan català – català i un quart hi ha classe amb suport d’una persona pakistanesa en la seva llengua. Una altra tasca important de l’Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya és la informació i creació de consciència entre la comunicat pakistanesa en favor de la democràcia i contra la dictadura militar. Per desenvolupar aquest treball realitzem xerrades, conferències, convidant professors, especialistes polítics i organitzant activitats reivindicatives i concentracions.