• Necesidades 8 Voluntarios/as
  • Fecha límite de solicitud: 31.12.2014
  • Empieza: 19.01.2015
  • Termina: 22.06.2015
  • Situación actual: Publicado

Tipo de proyecto: Presencial

Ubicación: Barcelona, Espanya

Causas de interés Derechos civiles y sociales, Derechos Humanos y desigualdades, Educativo, Social

Habilidades necesarias: apoyo al aprendizaje, programas de formación, tareas y programas de formación , emprendedora y coaching

Idioma: Castellano, Catalán

Classes de coneixements instrumentals per a persones adultes en risc d'exclusió

Lo que necesitamos con detalle

Classes on s'aprèn: a interactuar ambels textos escrits, a fer una lectura crítica dels textos i mitjans de comunicació, a fer ús de les TICs i internet, a fer raonaments i operacions matemàtiques, literatura clàssica, català, etc. A més es perfeccionen les competències bàsiques per a la vida quotidiana

Habilidades y requisitos adicionales

Persones dinàmiques, amb iniciativa, amb capacitat de treballar en equip, amb moltes ganes de créixer, aprendre i participar en aquest projecte.

Por qué tu ayuda es importante

Busquem persones constants i compromeses amb l'aprenentatge de les persones participants de l'escola.