• Necesidades 1 Voluntarios/as
  • Fecha límite de solicitud: 04.02.2015
  • Empieza: 09.02.2015
  • Termina: 31.12.2015
  • Situación actual: Publicado

Tipo de proyecto: Presencial

Ubicación: Barcelona , España

Causas de interés Animalistas

Habilidades necesarias: tareas de márquetin, publicidad, comunicación, campañas de captación de fondos

Idioma: Castellano, Catalán

Fotografiar els nostres animals en adopció per poder difondre’ls

Lo que necesitamos con detalle

La persona hauría d'anar al pis o casa d’acollida on estigui el gat o gos i fer-los fotos boniques per poder mostrar a la nostra web i/o xarxes socials.

Habilidades y requisitos adicionales

Depenen de quants casos tinguem en cada moment tant a casa com a les cases d'acollida hauría de anar a mes o menys cases (actualment nomès tenim dos).

No hi han hores establertes, caldria contacte telefònic o personal per donar dades dels diferents animals que necessiten fotos i d’on hauria d’anar. 

Por qué tu ayuda es importante

Creiem que el primer que fa que et fixis en un animal és una bona foto. Les seves cares, els seus gestos...

Una bona imatge fa molt i en moltes ocasions depend d'aquest primer impacte visual per voler coneixer al animal i possiblement adoptar-lo.